Jagermeister

Vstupujete na stránky s alkoholem.
Kliknutím na pokračovat potvrzujete, že vám bylo 18 let.

Pokračovat

Souhlas se zpracováním osobních údajů návštěvník webových stránek www.napojak.cz

Platnost od 25.5.2018

společnosti Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem: Plzeňská 3350/18 150 00 Praha 5, IČO: 46990054, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 3329, (dále jen „MAST“), provozovateli webových stránek www.napojak.cz, jakožto správci, souhlas se zpracováním mnou poskytnuté e‐mailové adresy, jako osobního údaje (dále jen „osobní údaje“), za účelem zasílání obchodních sdělení (informace o novinkách, slevách a akcích).

Tento souhlas uděluji na dobu tří let od jeho udělení, nejdéle však do doby odvolání tohoto souhlasu, což mohu učinit kdykoliv.

MAST mě informuje, že:

  • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji MAST dobrovolně 
  • důvodem pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, je můj zájem na zasílání obchodních sdělení (zejména newslettrů) ze strany MAST, což by bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebylo možné,
  • mám zákonné právo na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování mých osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnost požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů
  • mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  • mám právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvolání mého souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
  • poskytnuté osobní údaje budou ze strany MAST řádně zabezpečeny a po uplynutí doby jejich zpracování budou vymazány
  • ve věcech souvisejících s tímto souhlasem a osobními údaji se na MAST mohu obracet písemně na jeho shora uvedené adrese, nebo elektronicky na kontaktní emailové adrese MAST: info.czech@remy-cointreau.com.

Shora uvedené informace ze strany MAST beru na vědomí a udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informací o zpracování a ochraně osobních údajů, která je k dispozici na  https://www.napojak.cz/CZ_Napojak_Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

Potřebujete poradit?

Aplikaci Nápoják.cz stále vylepšujeme a budeme rádi za jakoukoliv Vaši připomínku či nápad. Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete.